Stopa zwrotu i ryzyko cz. 1

Stopa zwrotu jest podstawowym parametrem jaki decyduje, o naszym wyborze akcji do portfela.

Czym właściwie jest ta stopa zwrotu ?
Najprościej można ją określić jako procentowy zarobek z danej inwestycji. Inaczej mówiąc określa ona względny zysk jaki mogliśmy osiągnąć.
Definiujemy ja następująco :

gdzie :

 • Rt – to nasza stopa zwrotu jaką osiągnęliśmy z danej inwestycji
 • Pt – cena sprzedaży naszego papieru wartościowego
 • Pt-1 – cena zakupu naszego papieru wartościowego
 • Dt – dywidendy jakie otrzymaliśmy podczas naszej inwestycji
 • t – jest tu okresem inwestycji może to być dzień, tydzień miesiąc, rok, itd.

Jest to wiedza o tym ile zarobiliśmy w przeszłości lub ile mogliśmy zarobić ;). No dobrze ale czy możemy ja wykorzystać do podjęcia decyzji, o dalszym inwestowaniu ?
Tu warto zastanowić się jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonej stopy zwrotu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonej stopy zwrotu możemy zdefiniować jako :
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonej stopy zwrotu

gdzie :

 • pi – to nasze prawdopodobieństwo
 • k – jest liczbą przypadków wystąpienia danej stopy zwrotu
 • N – liczba wszystkich analizowanych stóp zwrotu

Jeżeli znamy już i nasze stopy zwrotu z przeszłości jak i prawdopodobieństwa ich występowania, łatwo możemy wyznaczyć oczekiwaną stopę zwrotu. Czyli nasz zysk na który liczymy w naszej inwestycji. Bardziej fachowo, jest to wartość wokół której rozproszone są stopy zwrotu.
Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji

gdzie :

 • E(R) – jest nasza oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji
 • pi – to prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej stopy zwrotu
 • ri – to i-ta stopa zwrotu

No teoria teorią, ale w praktyce można przyjąć iż oczekiwana przez nas w przyszłości stopa zwrotu, jest średnią stopą zwrotu z przeszłości i zdefiniować ja następująco.
Średnia stopa zwrotu w przeszłości

Jak już wspomniałem R to nie mniej nie więcej niż średnia stopa zwrotu z przeszłości. No dobrze ale czy możemy oczekiwać iż ta stopa powtórzy się i w przyszłości. Jest to trudne pytanie, ale możemy przyjąć, że jeżeli nasz papier przez większość czasu zarabiał to i w najbliższym czasie będzie wykazywał taka tendencje. Oczywiście istnieje tu ryzyko, w końcu w życiu nie ma nic pewnego. Na szczęście dzięki statystyce możemy spróbować oszacować nasze ryzyko ale o tym w drugiej części…..Jak już wspomniałem R to nie mniej nie więcej niż średnia stopa zwrotu z przeszłości.
No dobrze ale czy możemy oczekiwać iż ta stopa powtórzy się i w przyszłości.
Jest to trudne pytanie, ale możemy przyjąć, że jeżeli nasz papier przez większość czasu zarabiał to i w najbliższym czasie będzie wykazywał taka tendencje.

Oczywiście istnieje tu ryzyko, w końcu w życiu nie ma nic pewnego. Na szczęście dzięki statystyce możemy spróbować oszacować i nasze ryzyko ale o tym w drugiej części…..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *