Ochrona kapitału przed ryzykiem inwestycyjnym

Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Należy przez to rozumieć, że nie mamy gwarancji osiągnięcia pożądanej stopy zwrotu z inwestycji w danym czasie. Nie powinniśmy oczywiście z tego powodu całkowicie rezygnować z rynku kapitałowego. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dobranie strategii inwestycyjnej, dostosowanej do naszej tolerancji na ryzyko. Jeżeli oczekiwana stopa zwrotu ma być wysoka, podjęte ryzyko utraty części kapitału też będzie duże.

W przypadku pobierania i inwestowania kredytu studenckiego istnieje jeszcze pewne dodatkowe ryzyko:

  • chęć skonsumowania pieniędzy,
  • brak dyscypliny przy inwestowaniu,
  • chciwość, której efektem jest inwestowanie w coraz bardziej ryzykowne aktywa bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, co prowadzi do dużego uszczerbku kapitału,
  • nie ukończenie studiów, przez co nie dostajemy całej kwoty kredytu i musimy rozpocząć spłatę tego co już otrzymaliśmy.

Jak zminimalizować ryzyko ? Wyżej wymienione czynniki psychologiczne zależą tylko od nas. W przypadku inwestycji, podstawą jest odpowiednia dywersyfikacja portfela poprzez zakup jednostek uczestnictwa różnych typów funduszy. Naszym celem jest powiększanie kapitału oraz spokojne studiowanie bez obaw o jego stratę, dlatego w głównej mierze powinniśmy postawić na:

  • fundusze stabilnego wzrostu; zarządzający inwestują nasze pieniądze głównie w obligacje i bony skarbowe. Około 10% kapitału inwestowane jest w akcje,
  • fundusze inwestycyjne obligacji; fundusz bezpieczny, inwestuje w obligacje. Stopa zwrotu jest najczęściej nieco wyższa niż z lokat bankowych,
  • fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego, zarządzający inwestują w bony skarbowe. Fundusz bezpieczny.

Procentowy udział danego rodzaju FI w naszym portfelu musi być ustalony indywidualnie uwzględniając naszą tolerancję na ryzyko. Jeżeli akceptujemy pewne wahania wartości naszej inwestycji to największy udział w portfelu powinien mieć fundusz stabilnego wzrostu. Automatycznie mamy możliwość uzyskania większej stopy zwrotu. Jeżeli nie akceptujemy tego, w takim wypadku decydujemy się na przewagę funduszu obligacji.

Systematyczne inwestowanie kredytu studenckiego daje nam dodatkowe zabezpieczenie przed wahaniami kursu dzięki regularnemu uśrednianiu wartości jednostki uczestnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *