Fundusz inwestycyjny otwarty a lokata – gdzie warto inwestować?

   Gdzie zainwestować swoje nadwyżki pieniężne? Pytanie to zadaje sobie wielu ludzi, którzy planują zainwestować i pomnażać swoje środki pieniężne. Polacy są tradycjonalistami. Raczej nie jesteśmy skłonni do ryzyka i zazwyczaj wybieramy znane i sprawdzone przez nas rozwiązania. Jednak coraz więcej osób decyduje się podjąć „ryzyko” i zamiast lokować swoje oszczędności na tradycyjnej lokacie bankowej wybiera fundusz inwestycyjny. Instrumenty te często konkurują ze sobą. Zatem kto i gdzie powinien ulokować swój kapitał, żeby mógł się cieszyć odpowiednim zyskiem oraz bezpieczeństwem? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ wszystko zależy od jednostki indywidualnej, jej potrzeb, oczekiwań oraz predyspozycji.

   Lokata bankowa w przeciwieństwie do funduszu inwestycyjnego charakteryzuje się pewnym, znanym zyskiem oraz brakiem ryzyka finansowego. Jest to tzw. depozyt bankowy deponowany w banku na określony z góry okres czasu. Wysokość odsetek można określić już na samym początku, ponieważ znane jest oprocentowanie lokaty. Deponent zobowiązuje się, że nie wypłaci zdeponowanych w banku pieniędzy przed upływem terminu, na jaki lokata została założona. Mamy tu więc do czynienia z zamrożeniem środków na czas trwania inwestycji, a każde wcześniejsze ich wycofanie spowoduje utratę części odsetek. Lokata bankowa to najpewniejsza i najbardziej bezpieczna forma lokowania pieniędzy, jednak o niskim zysku. Mimo to, ludzie preferują taką formę lokowania swoich nadwyżek finansowych. Zwolennicy lokat cenią sobie przede wszystkim pewny zysk. Nie muszą się martwić o straty.

   Dla bardziej odważnych rynek oferuje fundusze inwestycyjne. Są to instrumenty finansowe, które znacznie odbiegają od popularnych lokat. Działają na zasadzie zbiorowego inwestowania, gdzie wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych publicznie środków pieniężnych w określone papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, przy zachowaniu zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Do funduszu inwestycyjnego otwartego może przystąpić każdy powierzając instytucji swoje środki. W zamian otrzymuje jednostki uczestnictwa, które w każdej chwili może odsprzedać funduszowi i wycofać swój kapitał nie tracąc dotychczasowego zysku. Jednostki te reprezentują część aktywów netto funduszu.

Oferta funduszy jest dzisiaj bardzo bogata i każdy jest w stanie dobrać coś dla siebie w zależności od tego jaki stopień ryzyka jest w stanie ponieść oraz w jakiej perspektywie czasowej zamierza się oszczędzać. Należy pamiętać, że im wyższy poziom ryzyka tym wyższe potencjalne zyski, ale także i straty. I odwrotnie. W przypadku funduszy inwestycyjnych nie można z góry określić oprocentowania, ponieważ zależy ono od rodzaju wybranych papierów wartościowych. Zdecydowaną różnicą i plusem jednocześnie jest fakt, że zysk z funduszy inwestycyjnych przy odpowiednim ich doborze będzie zdecydowanie wyższy niż zysk z lokaty terminowej i może wynieść od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent. Te największe wzrosty dotyczą przede wszystkim funduszy akcji i funduszy zrównoważonych głównie w okresach silnych wzrostów na giełdach. Należy jednak pamiętać, że kursy akcji zmieniają się w obydwu kierunkach, zatem podczas gorszej koniunktury stopa zwrotu może być przez pewien czas nawet ujemna. Jest to główna przyczyna dlaczego ludzie boją się inwestować w fundusze – boją się strat. Bo jak mówi znane przysłowie: „ lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Trzeba więc przyznać, że w fundusz nie zawsze warto inwestować. Podczas bessy można stracić nawet kilkadziesiąt procent włożonego kapitału.
Oprócz skłonności do ryzyka, które najczęściej bywa głównym czynnikiem w wyborze instrumentu finansowego bardzo ważny jest również horyzont czasowy inwestycji. Należy pamiętać, że inwestując w fundusze inwestycyjne bezpieczniej jest inwestować przez kilka lat (szczególnie w przypadku funduszy agresywnych). Żaden fundusz nie zabroni wypłaty pieniędzy już po kilku miesiącach, ale rośnie wówczas ryzyko, że wypłacimy pieniądze w złym momencie. Dlatego osoby chcące zainwestować pieniądze na krótki okres czasu (np. na rok) powinny wybrać lokatę terminową. Klienci funduszy inwestycyjnych mogą w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze nie tracąc wypracowanego zysku. W funduszach inwestycyjnych nie istnieje pojęcie zerwania lokaty. Są one zatem bardziej elastycznym instrumentem finansowym.
Przy wyborze funduszu należy, oprócz oczekiwań co do stopy zwrotu i ryzyka, zwrócić uwagę na prowizję, jaką pobiera fundusz od wpłacanych środków. Największe prowizje pobierane są w przypadku funduszy agresywnych, gdzie przy małych kwotach prowizja może wynieść do 5%. Dla porównania inwestując w lokaty nie odprowadzamy prowizji.
Kolejną istotną różnicą między funduszami inwestycyjnymi a lokatami są podatki od zysków. W przypadku lokat bankowych, podatek jest pobierany na bieżąco po naliczeniu odsetek (w zależności od rodzaju lokaty). W przypadku funduszy inwestycyjnych sytuacja jest znacznie lepsza, gdyż podatek płacony jest dopiero po zakończeniu inwestycji. Uiszczanie podatków od zysków dopiero w momencie zakończenia inwestycji pozwala nam na wygenerowanie wyższych zysków niż regularne odprowadzanie podatku. Korzyść z przesunięcia czasu płacenia podatku będzie tym większa, im dłuższy jest okres inwestowania. Dlatego biorąc pod uwagę względy podatkowe, wpłacanie oszczędności do funduszy inwestycyjnych wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż wpłacanie oszczędności na lokaty bankowe.

    Nie ma sztywnej reguły, która mówiłaby kto powinien zainwestować w fundusz inwestycyjny a kto w lokatę terminową. Każdy, kto chce zainwestować powinien ocenić swoje potrzeby, oczekiwania oraz ryzyko, na które może się zdecydować.

2 comments

  1. jasne że w fundusze warto inwestować, ale z głową…

    fundusze inwestycyjne bez opłat i prowizji dostępne są w mbanku oraz na platformie bestfunds.pl

    :))

    PS

    lokata też jest człowiekowi potrzebna 🙂

  2. Generalnie to, czy warto w ogóle „bawić się” w fundusze inwestycyjne zamiast lokat zależy również od wiedzy osoby pragnącej powiększyć swoje oszczędności. Jeśli ktoś nie ma bladego pojęcia o funduszach inwestycyjnych i chciałby tylko pojawić się w instytucji, kupić jednostki i wyciągnąć z zyskiem za rok/dwa/dziesięć lat, to niestety nie ma tak łatwo. Oczywiście ktoś może mieć szczęście i zarobić sporo, ale równie dobrze bez wiedzy następnym razem może stracić wszystkie zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *