Krzywa Laffera

Ile pieniędzy trafiło by do budżetu państwa jeżeli podatki wynosiłby 100% ?

Odpowiedź brzmi „NIC”. Ponieważ jeżeli rząd zabierał by wszystkie pieniądze nikt by nie miał potrzeby pracowania ani zarabiania. Gdyż nie otrzymywał by za to żadnego wynagrodzenia. Całą jego pensje zabierał by rząd. Nikt by nie pracował legalnie, nie było by produkcji i gospodarka by się załamała. Wpływy do budżetu były by również zerowe jeżeli podatki zostały by obniżone do zera.

Wraz z wzrostem opodatkowania rosną również wpływy budżetowe ale tylko do pewnego momentu, po przekroczeniu którego wraz z wzrostem podatków zmniejszają się wpływy do budżetu z podatków, aż w pewnym momencie osiągną poziom bliski zeru.

Proces ten obrazuje właśnie krzywa Laffera

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Krzywa_Laffera.svg&filetimestamp=20070727071946

Uwaga powyższy rysunek jest tylko wyobrażeniem krzywej Laffera, nie musi ona być symetryczna i może mieć zupełnie inny kształt.

Z wykresu możemy zaobserwować ciekawe zjawisko. Załóżmy że rząd potrzebuje wpływów do budżetu wysokości T1, na wykresie widzimy iż prosta o wysokości T1 przecina krzywą Laffera w dwóch miejscach. W punkcie t1 i t3 rząd otrzyma dokładnie taką samą ilość pieniędzy w obu przypadkach. Chyba wydaje się oczywiste iż jeżeli oba progi podatkowe przyniosą taka samą wysokość dochodów budżetowych korzystniejsze będzie wybranie wysokości podatków na poziomie t1. Tu nasuwa się pytanie o celowość podwyższania podatków, szczególnie iż punkt t* jest nieznany. Dlatego nigdy niema pewności czy kolejny wzrost podatków przyniesie większe dochody budżetowi.

Może więc lepiej nie ryzykować podwyższania podatków i pozostać po lewej stronie krzywej Laffera. Pozwalając tym samym gospodarce dynamicznie się rozwijać dzięki czemu również i wpływy do budżetu będą rosły wraz z wzrostem dochodu narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *