Analiza portfelowa cz. II

Z poprzedniego odcinka ABC Inwestora dowiedzieliśmy się czym jest stopa zwrotu oraz oczekiwana stopa zwrotu, które określały nam opłacalność inwestycji.
Inwestor posiadający informacje dotyczące opłacalności inwestycyjnej akcji, powinien wybrać tę która charakteryzuje się najwyższą stopą zwrotu, bowiem mniemać można iż zakup tejże właśnie akcji przyniesie mu najwyższy zysk. Nic bardziej mylnego, należy bowiem uwzględnić ryzyko zmienności cen akcji, które wyrażane jest w tym przypadku za pomocą kolejnej miary statystycznej jaka jest odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe, prezentować będzie bowiem zmienność cena akcji, charakteryzować będzie przeciętny poziom odchyleń faktycznych wartości stóp zwrotu od wartości oczekiwanej stopy zwrotu. Odchylenie standardowe stanowiące miarę ryzyka obliczane jest według następującego wzoru:

gdzie :

  • σ – odchylenie standardowe

Bardziej ryzykowną inwestycją, będzie zakup akcji, dla której obliczone odchylenie standardowe będzie wyższe, gdyż oznaczać będzie, iż w przyszłości może wystąpić większe wahanie oczekiwanej stopy od ich rzeczywistych wartości. Co nie oznacza możliwości uzyskania wyższego zysku, odchylenie może działać In plus lub In minus w stosunku do oczekiwanej stopy zwrotu, zatem tworzyć możliwość uzyskania wyższego zysku lub większej straty w stosunku do mniejszych wartości odchyleń standardowych obliczanych dla innych akcji.

Sama wartość odchylenia standardowego, nie wyznacza nam stopnia ryzyka inwestycyjnego w daną akcje. Przykładowo wartość odchylenia obliczona dla akcji dwóch spółek może mieć taką sama wartość a nie oznaczać jednocześnie takiej samego ryzyka, dlatego tez należy porównywać je ze wielkością oczekiwanej stopy zwrotu. Stopy zwrotu jednej z przykładowych akcji może być znacząco wyższa od drugiej co oznacza większe walory inwestycyjne w przypadku tej wyższej przy takim samym poziomie odchylenia, a więc w odniesieniu do stopy, mniejszym ryzykiem.

Dokonując wyboru zakupu o kreślonej akcji, należy pogłębić analizę portfelową o dodatkowe wskaźniki, które pozwolą na wybór akcji, tej spółki, która pozwoli zmaksymalizować zysk przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Współczynnik zmienności akcji jest właśnie takim narzędziem, który pozwala wprowadzić w życie podstawowej zasady inwestowania na rynku kapitałowym. Jego konstrukcja opiera się na relacji odchylenia standardowego i oczekiwanej stopy zwrotu, określa zatem stopień ryzyka względem stopy zwrotu. Obliczany jest według wzoru:

V=S/R

gdzie:

  • S – odchylenie standardowe akcji,
  • R – stopa zwrotu akcji.

Zdefiniowany w ten sposób wskaźnik, określa wielkość ryzyka przypadającego na jednostkę stopy zwrotu, a zatem im jest on niższy tym bardziej intratna wydaje się inwestycja w dany papier wartościowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *