Jak czytać sprawozdania finansowe? cz. II

W poprzednim artykule z cyklu Jak czytać sprawozdania finansowe? przypomnieliśmy sobie konstrukcje podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Dziś poznamy bliżej kolejny obligatoryjny dokument stanowiący część rocznego sprawozdania finansowego, czyli rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat prezentuje zestawienie przychodów i kosztów, którego   celem jest  ukazanie ostatecznego wyniku finansowego uzyskanego przez przedsiębiorstwo za dany okres. Układ rachunku zysków i strat, pozwala na analizę sposobu osiągania zysków (strat) z działalności operacyjnej, finansowej oraz ze zdarzeń nadzwyczajnych. Wreszcie, rachunek ten pokazuje obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym stanowiącym część bieżącą i część odroczoną, a także ostatecznie wypracowany wynik do podziału lub pokrycia straty.

Z punktu widzenia inwestora bardzo ważną informacją jest nie tyle wynik finansowy uzyskany przez firmę za dany okres, ale  głównie sposób jego osiągnięcia,  a także rodzaj działalności, który  w największym stopniu go wygenerował. W dobie kreatywnej księgowości niekiedy trudno określić główne determinanty wyniku finansowego, niejednokrotnie zysk przedsiębiorstwa jest utożsamiany z wynikami przedsiębiorstwa w okresie, w którym został on przez ową firmę wygenerowany. Praktyka mierzenia wyników działalności przedsiębiorstwa jest niemiarodajna. Istnieją pewne sytuacje, w których firma może w pewnym okresie osiągnąć minimalny zysk lub ponieść stratę, a mimo to posiadać niezachwianą pozycję na rynku i nie posiadać kłopotów  z utrzymaniem bieżącej płynności. Sytuacja taka występuje przy ujemnych przepływach pieniężnych, np. wówczas gdy przedsiębiorstwo wprowadza nowy produkt na rynek, poniosło wysokie nakłady inwestycyjne związane z wytworzeniem i wprowadzeniem na rynek tego produktu. W późniejszym okresie nowy produkt wchodzi w fazę dojrzałości, może stać się nawet liderem na rynku, wówczas nie ponoszone są już nakłady inwestycyjne, a przedsiębiorstwo generuje wysokie zyski związane z wysoką dynamiką   i wielkością sprzedaży danego produktu. Pokazuje to, że zyski nie były równomiernie rozłożone w czasie. Przykład ten pokazuje, że zyski nie są najlepszym wskaźnikiem kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Obecnie na rynku istnieje wiele firm wskazujących w sprawozdaniach finansowych duże zyski, a po dogłębnej analizie można doszukać się  w nich poważnych problemów płatniczych.

Dlatego najbardziej wiarygodnym miernikiem są przepływy środków pieniężnych, które mają charakter obiektywny. O tym jednak w kolejnym odcinku. W następnych odsłonach z cyklu Jak czytać sprawozdania finansowe poznamy rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, a następnie zbierzemy się za praktyczna analizę sprawozdania finansowego jednej ze spółek z warszawskiego parkietu.

Zapraszam  😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *