Kolejny debiut obligacji banków spółdzielczych na Catalyst

Na rynku CATALYST w segmencie Obligacji Spółdzielczych notowane są obligacje już 10 banków spółdzielczych.
W dniu 28 lutego 2011r odbędzie się debiut obligacji następnych trzech banków.
Giełdowy parkiet wzbogaci się o następujące obligacje:

  • serii BOM0221 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 złotych wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Okres zapadalności Obligacji wynosi 10 lat. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o rosnącą marżę od 3,5 do 4,0 p.p.
  • serii KBS1020 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20 685 000 złotych wyemitowanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy. Okres zapadalności Obligacji wynosi 10 lat. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4,0 p.p.
  • serii MBS0720 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6 000 000 złotych wyemitowanych przez Mazowiecki Bankn Spółdzielczy w Łomiankach. Okres zapadalności Obligacji wynosi 10 lat. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,2 p.p.

Zbigniew Krutczenko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, powiedział m.in.:
„Dzień debiutu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na rynku Catalyst uważam za ważną chwilę w naszej stutrzynastoletniej historii. Kapitał długoterminowy pozyskany z Giełdy posłuży do dalszego, dynamicznego rozwoju Banku, akcji kredytowej i rozszerzenia terenu działania. W tym uruchomienia nowych placówek. Wyniki i skala działania plasują nas w ścisłej czołówce banków spółdzielczych w Polsce. Wzrost funduszy o pozyskane z giełdy dziesięć milionów pozwoli nam przeznaczyć na kredyty część posiadanej nadwyżki środków. Ta nadwyżka przekracza dziś 140 milionów złotych. Świadczy to o zaufaniu Klientów i deponentów. Dodatkowo fakt notowania Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych uważam za znaczne podniesienie prestiżu Firmy w oczach Klientów, Udziałowców, inwestorów i całego otoczenia biznesowego.”

Zbigniew Bodzioch Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, podkreślił że:
„Emisja obligacji to kolejny etap umacniania pozycji i marki jaką na przestrzeni lat wypracował Krakowski Bank Spółdzielczy. Celem emisji obligacji naszego Banku jest zwiększenie funduszy własnych. Większe fundusze to możliwość dynamiczniejszego rozwoju i umacniania swojej marki na konkurencyjnym rynku.”

Halina Choroś Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, stwierdziła:
„Emisja obligacji w wymiarze bankowości spółdzielczej to wydarzenie historyczne, to skorzystanie z nowych możliwości, jakie oferuje nam rynek kapitałowy. Cieszę się, że MBS Bank znalazł się w grupie banków, które dokonały emisji obligacji i skorzystały z możliwości zaliczenia emisji do kapitałów podstawowych

co pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój. Debiut na rynku Catalyst GPW zwiększa wiarygodność i buduje prestiż MBS Banku na lokalnym rynku finansowym.”
Bank BPS S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *