Fundusze Inwestycyjne- opcja dla zabieganych inwestorów?

Oprocentowanie lokaty

Zdarza się tak czasami, iż nie mamy czasu na codzienne doglądanie naszych inwestycji. Na giełdzie zarabiają zazwyczaj ci, którzy na bieżąco śledzą notowania na warszawskim parkiecie. Wiedzą kiedy kupić, kiedy sprzedać, kiedy przetrzymać etc.  Co jeśli cierpimy na chroniczny brak czasu? W takiej sytuacji są dwie opcje, możemy zlecić wyspecjalizowanej firmie lub doradcy inwestycyjnemu dbanie o nasz portfel inwestycyjny, bądź rozejrzeć się za jakimś funduszem inwestycyjnym.

Doradca inwestycyjny  dobierze nam odpowiednią strukturę portfela inwestycyjnego, pod kontem preferowanego ryzyka, kwoty inwestycji, zysków. Pytanie tylko ile za to weźmie. Gorzej jak okaże się, iż zyski z inwestycji w całości pójdą na wynagrodzenia dla doradcy lub co gorsza trzeba będzie dopłacić.

Druga opcja to fundusze inwestycyjne, czym są i czego możemy się po nich spodziewać?

Fundusz inwestycyjny to nic innego jak instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki  w różne instrumenty na rynku finansowym. Ze względu na kategorie instrumentów, które zakupuje dany fundusz (np. akcja, obligacje, kontrakty) wyróżnia się kilka rodzajów funduszy, tj.: fundusz akcji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, papierów dłużnych, czy wreszcie rynku pieniężnego.

Lokowane przez nas pieniądze w funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa, które jednocześnie stanowią tytuł prawny do  uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez dany fundusz. Wspomniane jednostki uczestnictwa podlegają  wycenie, na podstawie bieżących notowań instrumentów finansowych, które zakupuje dany fundusz.

Jest kilka korzyści jakie niosą ze sobą tego typu inwestycje. Po pierwsze mamy zagwarantowanie, iż naszymi pieniędzmi zarządzają profesjonaliści zatrudnieni w funduszu. Po drugie płynność, jednostki uczestnictwa w funduszu można umorzyć w każdej chwili.  Po trzecie i chyba najważniejsze opłacalność inwestycji, w dłuższym horyzoncie czasowym jest  całkiem niezła.  Dla potwierdzenia oczywiście podeprzemy się statystykami. Tabela poniżej prezentuje najlepiej zarabiające oraz najbardziej stratne fundusze według dwuletniej stopy zwrotu.

Wybrane fundusze inwestycyjne

Nazwa funduszu Stopa zwrotu %
1M 6M 12M 24M
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjny Otwarty Sub. Agresywny +2,44 +6,55 +12,06 +118,20
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Sub. Akcji Europy Wschodniej +2,99 +10,70 +10,84 +107,52
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Sub. Małych Spółek +1,49 +9,64 +17,48 +103,75
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Sub. Obligacji Strategicznych +0,72 +5,67 +10,25 +83,22
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,48 +3,92 +0,03 +48,82
Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Śródziemnomorski -10,39 -1,61 -17,67 -19,42
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C +0,33 +14,64 +5,75 -28,04

Źródło: www.bankier.pl

Z funduszami inwestycyjnymi nie jest jednak tak łatwo. Myśl, że kupimy jednostki funduszu i zostawimy je by żyły swoim życiem, nie zawsze jest korzystne, przynajmniej dla naszego portfela.

Jak widać z powyższej tabeli, na funduszach również można stracić. Specjaliści z branży TFI mają swoistą receptę jak zarabiać na funduszach.  Podobno zyski z funduszy można zwiększyć jeśli inwestuje się w nie aktywnie np. przenosząc środki z funduszu akcyjnego do pieniężnego, gdy kursy akcji spadają, po czym ponowne zainwestowanie  ich w fundusze akcji gdy kończą się spadki na giełdzie. Wymaga to jednak doglądania inwestycji, śledzenia wskaźników etc.  Dla leniwych inwestorów zostają już chyba tylko lokaty w bankach. Pytanie tylko, czy lokata bankowa to inwestycja, czy oszczędzanie?

One comment

  1. Z tymi funduszami to radzę uważać, bo zazwyczaj bywa tak, że nasze środki gromadzone w TFI fundują analityką i „specjalistą” nowe samochody, garnitury itd. Sami, zbyt wiele na tym nie zarobimy – no chyba że zakładamy horyzont czasowy dla inwestycji na wiele najbliższych lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *