Jak odzyskać nasze pieniądze z smava.pl cz. 1

Niestety po przejęciu smava.pl przez Kreativ sp. z o.o. spłacalność pożyczek drastycznie spadła. Większość inwestorów ma ponad 50% swoich pożyczek z statusem w windykacji. Dodatkowym problemem może okazać się nowy regulamin, który zmusza do samodzielnej windykacji pożyczek przez inwestora, ewentualnie umożliwia przekazanie pożyczki do windykacji firmie „Fnord”.

Windykacja małych kwot za pośrednictwem „Fnord” może być mało opłacalna, ze względu na koszta jakie musimy ponieść już na początku. Rozwiązaniem może być samodzielne złożenie pozwu za pośrednictwem e-sądu, koszt takiego pozwu to zaledwie 35 zł a kosztami tymi zostanie obciążony nasz dłużnik. Oczywiście kwotę musimy najpierw wpłacić My, ale później zostanie ona doliczona do zadłużenie PB.

Zaznaczam iż nie jestem prawnikiem a cały poniższy wpis opieram na swoim doświadczeniu z serwisu kokos. Jako iż w internecie nie znalazłem żadnego gotowego toturiala dla smavy postanowiłem przygotować taki samodzielnie. Wszystko co zostanie napisane poniżej jest oparte o rzeczywisty złożony pozew przeciwko jednemu z moich dłużników. W kolejnych wpisach postaram się opisać zakończenie sprawy, lecz z doświadczenia wiem iż całość może potrwać nawet kilka miesięcy od złożenia pozwu, do wydania nakazy, następnie jego uprawomocnienia a później ściągnięcia naszych pieniędzy przez komornika.

Przed rozpoczęciem składania pozwu warto wystosować do naszego dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty, poniżej przedstawiłem przykładowy wzór takiego wezwania.

Wzywam do dobrowolnej zapłaty Pana zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki numer ……………….. w wysokości ……………. oraz odsetek karnych wysokości ………….. PLN dziennie począwszy od dnia ……………., w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, kwoty.

Powyższą kwotę wraz z umownymi odsetkami należy przekazać na rachunek bankowy numer :
……………………………………………..

W przypadku niedotrzymania przez Pana zakreślonego wyżej terminu zapłaty będę zmuszony dochodzić przysługujących mi roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Powyższe narazi Pana na poniesienie dodatkowych kosztów sądowych.

Odsetki liczymy według wzoru (nasza kwota x 0.22)/365, jest to dzienna wartość odsetek przy założeniu iż 4 krotna stopa lombardowa wynosi 22% czyli tyle co w chwili pisania tego posta.

Będzie to nasz dowód świadczący o próbie polubownego zakończenia sporu. Wezwanie wysyłamy za potwierdzeniem odbioru a wszystkie czynności procesowe rozpoczynamy po upływie wyznaczonego terminu zapłaty. Termin ten liczymy od daty otrzymania naszego wezwania, data ta będzie widniała na potwierdzeniu odbioru jakie zostanie nam odesłane przez pocztę.

Jednocześnie jako iż nie jesteśmy naiwni i nie liczymy że to wezwanie do zapłaty cokolwiek zmieni, wysyłamy do aktualnego operatora smavy pod adres pomoc@priva.pl maila o mniej więcej takiej treści.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie mi, ………………………, inwestorowi serwisu smava.pl (aktualnie priva.pl), legitymującemu się dowodem osobistym o numerze ……………….., posługującemu się w serwisie nickiem …………. wszystkich danych związanych z użytkownikami i udzielonymi im przez mnie pożyczkami.
– nick porzyczkobiorcy (nazwa oferty lub numer umowy)

Te dokumenty będę nam potrzebne na dalszym etapie składania pozwu.

Kolejnym krokiem jaki możemy od razu wykonać to założenie konta w systemie http://e-sad,gov.pl, ponieważ po wypełnieniu wszystkich danych będziemy musieli poczekać kilka dni na jego aktywację, również wykonujemy to od razu po wysłaniu wezwania do zapłaty. Tu sprawa jest na tyle prosta iż postanowiłem ją pominąć w opisie. Ponadto moje konto jest tam już założone od jakiegoś czasu i nie dysponowałem odpowiednimi screenami całego procesu.

Dalsza część posta dostępna jest tutaj http://bloginwestycyjny.eu/2011/04/25/jak-odzyskac-nasze-pieniadze-z-smava-pl-cz-2/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *