Wyższe oprocentowanie Pakietu Fundusz z Lokatą w ING

ING Bank Śląski podwyższa oprocentowanie lokat oferowanych w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą dla klientów indywidualnych. Zmiany obowiązują od 2 maja b.r. Aktualne oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

Lp. Produkt Oprocentowanie w skali roku
do 01.05 br. od 02.05 br.
1. Pakiet Fundusz z Lokatą 3M w PLN 5,00% 6,00%
2. Pakiet Fundusz z Lokatą 3M VIP w PLN 6,00% 6,50%

 

Pakiet Fundusz z Lokatą łączy oszczędzanie na lokacie 3-miesięcznej w złotych z inwestycją w jeden z subfunduszy ING Parasol FIO. Inwestycja podzielona jest na część depozytową 50% (lokata) i inwestycyjną 50% (fundusz). W ramach umowy klient może wybrać jeden z poniższych subfunduszy:

  • ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90,
  • ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
  • ING Subfundusz Zrównoważony,
  • ING Subfundusz Akcji,
  • ING Subfundusz Selektywny,

Aby zainwestować w Pakiet Fundusz z Lokatą 3m wystarczy posiadać Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN oraz wpłacić kwotę nie niższą niż 10 000 zł (5 000 na fundusz i 5 000 na lokatę). Górna wysokość inwestycji nie jest ograniczona. Produkt można nabyć w każdym oddziale ING Banku Śląskiego oraz za pośrednictwem ING BankOnLine.

Okres trwania umowy Pakietu Fundusz z Lokatą 3m wynosi 12 miesięcy – rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy a kończy po upływie 12 miesięcy od dnia rozliczenia jednostek uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego ING. Okres umowy terminowej lokaty o stałej stopie procentowej wynosi 3 miesiące. Po tym czasie pieniądze z lokaty wraz z należnymi odsetkami będą do dyspozycji klienta na jego Otwartym Koncie Oszczędnościowym. W przypadku, gdy klient zechce wypłacić pieniądze z subfunduszu przed upływem 1 roku poniesie opłatę umorzeniową w wysokości 3% wartości odkupionych jednostek. W trakcie trwania umowy Pakietu istnieje możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami oferowanymi w Pakiecie. Odkupienie jednostek uczestnictwa zrealizowane w wyniku takiego zlecenia zamiany nie jest obciążane opłatą umorzeniową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *