Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował wypłatę dywidendy za 2010 rok

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 rok. Zgodnie z rekomendacją na dywidendę zostanie przeznaczone 41,53 proc. zysku netto za ubiegły rok.

Zgodnie z treścią podjętej dziś uchwały Zarząd PKO Banku Polskiego postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2010 rok w wysokości 1.375.000.000 złotych, czyli 1,10 zł na jedną akcję.

Zaproponowany poziom dywidendy jest spójny z zadeklarowaną przez Bank polityką w tym zakresie, sformułowaną w Strategii Banku na lata 2010-2012, a także określoną w prospekcie emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku. Rekomendowany podział zysku pozwoli zachować wskaźniki adekwatności na bezpiecznym poziomie oraz zapewni rozwój działalności kredytowej – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Zgodnie z prospektem emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku intencją Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy – przy uwzględnieniu czynników tj. perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynnika wypłacalności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie na poziomie ok. 40 proc. jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy.

Ostateczna decyzja o wysokości i terminie wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych – jest każdorazowo podejmowana przez Walne Zgromadzenie.

Zarówno dzień dywidendy, dzień jej wypłaty, jak i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego podejmującego uchwały w tym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym i zamieszczone na stronie internetowej Banku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *