Agencja Standard&Poor’s podtrzymała wysoką ocenę PKO Banku Polskiego

Agencja ratingowa Standard&Poor’s podtrzymała wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego wynoszącą „A-pi”, uwzględniając w analizie zapowiadane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie.

Rating powstał na podstawie powszechnie dostępnych informacji, nie był zamawiany przez Bank. We wrześniu 2010 roku agencja Standard&Poor’s podwyższyła ocenę PKO Banku Polskiego do „A-pi” z „BBBpi”. Wówczas uwzględniono ważną systemową rolę, jaką PKO Bank Polski pełni w polskim sektorze bankowym, jak również udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Banku, podwyższający jego wiarygodność.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją agencji Standard& Poor’s wiarygodność ta nie zostanie obniżona nawet w przypadku spadku udziału głównego akcjonariusza, który może wystąpić w kolejnych latach, aczkolwiek nie spadnie poniżej 25%. W opinii Agencji nie spowoduje to także ograniczenia kontroli Skarbu Państwa nad strategicznymi decyzjami Banku.

W kwietniu 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zdecydowało o zmianach Statutu Banku.  Dotyczyły one głównie zagadnień związanych z ograniczeniem prawa głosowania akcjonariuszy tak, aby żaden z nich nie mógł wykonywać więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego są obecnie przyznawane przez cztery agencje ratingowe: Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s, Capital Intelligence i Fitch. W ubiegłym roku wysoką ocenę Banku podtrzymała agencja Fitch. W  ostatnim czasie agencja Moody’s Investors Service podtrzymała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *