Pierwszy kwartał 2011 r. powyżej planu w Banku Pocztowym

Pozyskanie 50 tys. Klientów i bardzo dobre wyniki sprzedażowe pozwoliły Bankowi Pocztowemu osiągnąć zakładany wynik na działalności bankowej i w 140% zrealizować planowany na I kw. 2011 r. wynik netto*.

W I kw. 2011 r. Bank Pocztowy z nadwyżką zrealizował zakładane na ten okres wyniki biznesowe w większości obszarów, przekraczając plany zarówno w części depozytowej, jak i kredytowej oraz pozyskując średnio 1,2 tys. Klientów dziennie.

W ciągu 3 miesięcy 2011 r. Bank Pocztowy pozyskał największą w dotychczasowej historii liczbę nowych Klientów. W I kw. przekonał do swoich usług 50 tys. osób, dzięki czemu liczba Klientów przekroczyła 875,5 tys. Bank otworzył w tym czasie ponad 43 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor, czyli średnio 14 tys. rachunków osobistych miesięcznie.

Na koniec I kw. 2011 r. wartość depozytów ogółem wyniosła 3,7 mld zł – saldo depozytów detalicznych 2,1 mld zł, a depozytów korporacyjnych blisko 1,7 mld zł. Na lokatach Banku Pocztowego Klienci detaliczni zdeponowali w czasie 3 miesięcy ponad 850 mln zł.

Łączne saldo kredytów wyniosło 2,8 mld zł. Zgodnie z oczekiwaniami Banku Pocztowego wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych przekroczyła 235 mln zł. Ponad 122 mln zł przypadło na kredyty konsumpcyjne, dzięki czemu saldo kredytów gotówkowych osiągnęło blisko 860 mln zł. Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Bank Pocztowy w ciągu trzech miesięcy 2011 r. wyniosła 113 mln zł. Największą popularnością cieszyły się Kredyty Mieszkaniowe – stanowiły one 47% umów podpisanych w tym roku oraz Kredyty Mieszkaniowe z dopłatami – 41%. Łączna sprzedaż kredytów detalicznych zamknęła się w tym kwartale wynikiem 270 mln zł, a kredytów w obszarze instytucjonalnym 97 mln zł.

Jednocześnie Bank Pocztowy intensywnie rozwija swoją sieć, tworząc kolejne mikrooddziały w Urzędach Pocztowych. Liczba funkcjonujących już 25 specjalnych punktów obsługiwanych przez pracowników Banku, z dostępem do jego baz, systemów i aplikacji zgodnie z planem do końca półrocza powinna zostać podwojona.

Bank Pocztowy realizował również jedną ze swoich strategicznych inicjatyw, prowadząc w pierwszych miesiącach 2011 r. akcję edukacji finansowej „Skarpety na nogi! Pieniądze na konto!”. Ponadto od stycznia do marca w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych trwała kampania reklamowa bezpłatnych Pocztowych Kont Standard i Nestor oraz kredytu gotówkowego Raz Dwa.

Uzyskane wyniki sprzedażowe pozwoliły Bankowi Pocztowemu uzyskać wynik na działalności bankowej na poziomie 59,8 mln zł i w konsekwencji wynik netto w wysokości 4 mln zł i realizację planu za I kw. 2011 r. w ponad 140%*.

*Dane przed audytem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *