D jak dalsza część ABC Inwestora, czyli cz. V.

Derywaty-  to  inna nazwa dla instrumentów pochodnych. Są to papiery wartościowe, tudzież instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów, będących papierami bazowymi w stosunku do owej  derywatywy. Instrumentami bazowymi są zazwyczaj akcje, obligacje wartości indeksu, kurs walutowy itp. W dużym uproszczeniu instrumenty pochodne to swoiste zakłady, coś na wzór bukmacherskich, których przedmiotem jest cena instrumentu bazowego. Za pomocą derywaty możemy założyć się np. o kurs franka szwajcarskiego w stosunku do euro  w dniu 31 grudnia 2011 roku.  Instrumenty pochodne często wykorzystywane są w spekulacji lub zabezpieczeniu przed określonym ryzykiem. Wśród instrumentów pochodnych można wymienić m. in.: opcje, swapy, kontrakty terminowe itp.

Doradca inwestycyjny – to taki Pan pod krawatem w dobrze skrojonym garniturze, który wie wszystko o inwestycjach. W odróżnieniu do doradcy finansowego, doradca inwestycyjny musi legitymować się licencją. Licencja wydawana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, po zdaniu państwowego egzaminu. Egzamin nie jest łatwy, podobno odsetek zdanych egzaminów z wynikiem pozytywnym wynosi około 15 %. Posiadając licencje doradcy inwestycyjnego możemy oficjalnie wydawać opinie, czy rekomendacje na temat określonych papierów wartościowych, zarządzać aktywami klientów domów maklerskich, czy portfelami inwestycyjnymi inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych.

Duracja- tu szału nie będzie, jasno zwięźle i na temat. Duracja to średni termin wykupu obligacji.

Dywidenda–  jest to rodzaj zysków na jaki mogą liczyć posiadacze akcji. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy gdy zapada decyzja o wypłacie wynagrodzenia z części zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany okres, akcjonariusze mogą liczyć na przypływ ekstra gotówki. Jak każdy dodatkowy napływ gotówki i ten jest opodatkowany, przy czym płatnikiem jest spółka wypłacająca dywidendę, czyli na konto wpłynąć powinna nam kwota netto.

W następnym odcinku z cyklu ABC Inwestora, rozprawimy się z hasłem- dywersyfikacji. Ponieważ jest to ważne zagadnienie, dlatego poświęcimy mu oddzielny artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *