Dywersyfikacja

Jeśli mielibyśmy szukać złotego środka dla zyskowności naszych inwestycji –byłaby to dywersyfikacja. Pojęcie dywersyfikacji  ma zastosowanie w kilku dziedzinach. Dywersyfikować możemy produkcje,  technologie,  odbiorców, dostawców, czy też źródła finansowania.  Bez rozróżniania dziedzin, w jakich dywersyfikacja ma zastosowanie, prezentuje ona działania, których celem jest zróżnicowanie przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności oraz bezpieczeństwa.

Obszarem naszego zainteresowania jest dywersyfikacja inwestycji, tudzież ryzyka portfela inwestycyjnego. Głównym celem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego  jest odpowiedni dobór aktywów inwestycyjnych. Każda inwestycja charakteryzuje się określonym stopniem ryzyka oraz stopy zwrotu z inwestycji.   Z reguły im wyższa możliwa do uzyskania stopa zwrotu z inwestycji, tym większe ryzyko. Oczywiście każdy inwestor chciałby mieć w swoim portfelu tylko i wyłącznie bezpieczne oraz wysoce dochodowe inwestycje.  Niestety nie ma tak łatwo.

Dzięki dywersyfikacji można znaleźć swoisty złoty środek, a więc dobrać tak inwestycje do portfela,  aby  w ogólnym zarysie wszystkie inwestycji przynosiły pewien poziom zysku przy akceptowalnym przez inwestora ryzyku.  W portfelu powinny znaleźć się inwestycje o niskim poziomie ryzyka, a co za tym idzie i niskiej  stopie zwrotu, które zabezpieczałby ewentualne straty z inwestycji o podwyższonym ryzyku.  Każdy inwestor ,w zależności od indywidualnej akceptacji poziomu ryzyka  tworzy własną strukturę portfela inwestycyjnego, w którym znajdują się różne inwestycje o różnym poziomie ryzyka. Najważniejsze to minimalizowanie ryzyka przy danym poziomie spodziewanego zysku z całego portfela.  Wystarczy wyobrazić sobie jak zachowa się portfel inwestycyjny, jeśli w okresie bessy znajdą się w nim wyłącznie akcie spółek notowanych na giełdzie.  Inaczej kształtował by się poziom zysku z takiego portfela, jeśli obok akcji znalazłoby się miejsce na nudne inwestycje, obligacje, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu etc. Dobierając rodzaj inwestycji do portfela, należałoby również odpowiednio zdywersyfikować okres inwestycji. Obok długoterminowych bezpiecznych inwestycji powinny być również krótkoterminowe.

Niestety w teorii wszystko ładnie brzmi, gorzej gdy przychodzi zmierzyć nam się z praktyką.  Można jednak wykorzystać teorię, aby zweryfikować jej przesłanki w praktyce.

One comment

  1. Sprawa jest o tyle prosta, że można pójść w ilość. Oczywiście nie obniżając jakości inwestycji. Im więcej mamy opcji do zainwestowania, tym mniej zaboli jak 1 czy 2 się nie udadzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *