Zysk ING Banku Śląskiego w I półroczu wzrósł o 21%

W I półroczu br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł o 21% do 446,4 mln zł w porównaniu z 369,1 mln zł przed rokiem. Bank zwiększył przychody o 10,9%, zanotował wzrost wartości kredytów, depozytów oraz liczby klientów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r:

 • przychody ogółem wzrosły o 10,9% do 1 483 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 4,7% do 831,1 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 20% do 651,9 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 22,3% do 557,1 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 21% i wyniósł 446,4 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 14,7%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56% w porównaniu z 59,4% w I półroczu 2010 r.,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,5% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,7%,
 • skonsolidowany wskaźnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 12,6%.

W minionym półroczu zgodnie z naszą strategią zwiększyliśmy portfel kredytów hipotecznych, liczbę kont oraz wartość depozytów. Dzięki dobrej ofercie produktowej wspomaganej kampanią marketingową wartość portfela kredytów hipotecznych wzrosła do 9,7 mld zł, czyli o 37% w porównaniu z pierwszą połową 2010 roku. Dzięki temu nasz udział w rynku nowej sprzedaży kredytów hipotecznych sięga blisko 9%.

W drugim kwartale br. z sukcesem zwiększyliśmy aktywność na rynku jako bank oszczędnościowy. Udostępniliśmy klientom nowy produkt depozytowy – Systematycznie Oszczędzające Konto oferujące bonus w formie odsetek za regularne wpłaty oraz prowadziliśmy szeroką kampanię zachęcającą klientów do oszczędzania – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Dużą aktywność zanotowaliśmy również po stronie korporacyjnej. Wdrożona w segmencie średnich i dużych firm aplikacja internetowa ING Direct Business Credit umożliwiająca firmom złożenie wniosku kredytowego on-line przynosi dobre wyniki. Obecnie złożono już kilkadziesiąt wniosków tą drogą. Jednocześnie coraz więcej kredytów udzielamy poprzez Fast Track, czyli szybką ścieżkę kredytową.

Utrzymujemy także mocną pozycję w obszarze finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu wygraliśmy 52 przetargi na łączną kwotę 260,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w segmencie średnich i dużych firm wartość portfela kredytowego wzrosła o 21% do ok. 12,8 mld zł.

W ramach segmentu klientów strategicznych braliśmy udział w największych transakcjach konsorcjalnych – PKN Orlen o wartości 2,6 mld zł, Eurocash – 1,1 mld zł, PGNiG – program emisji obligacji do kwoty 5 mld zł. Byliśmy również doradcą przy sprzedaży części akcji spółki Polkomtel należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. ING Securities uczestniczył w sprzedaży pakietu akcji PZU o łącznej wartości 3,2 mld zł oraz praw poboru Azoty Tarnów o wartości 61,6 mln zł. Obecnie jesteśmy największym domem maklerskim na rynku – dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 20% do 34,9 mld zł:
  • kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 24% do 13,7 mld zł, w tym 37-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 9,7 mld zł,
  • kredyty dla klientów segmentu średnich i dużych firm – wzrost o 21% do 12,8 mld zł,
 • wzrost wartości depozytów o 5% do 49,1 mld zł,
 • wzrost liczby klientów o 173 tys. do 3,03 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 202 tys. do 1 990 tys. (w tym 983 tys. kont Direct).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *