Wszystko o kartach płatniczych

Obecnie karty przybierają różny wygląd, banki nawet wypuszczają ich limitowane edycje, można także tworzyć własne projekty. Dużo ważniejsza od wyglądu karty jest jednak jej funkcjonalność. Czy jednak dokładnie wiemy co dokładnie zyskujemy posiadając określony rodzaj karty i jaka najlepiej odpowiadała będzie naszym potrzebom?

Karta płatnicza jest elektronicznym środkiem płatniczym wydawany przez banki. Stanowi ona podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym i pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu i/lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Stanowi ekwiwalent gotówki i umożliwia regulowanie płatności w sposób bezgotówkowy. Podstawowym wyróżnikiem kart jest funkcja płatnicza, w kontekście której rozróżniamy karty płatnicze i niepłatnicze. Karta płatnicza określana jest zazwyczaj jako karta kredytowa (dotyczy to zwłaszcza krajów anglosaskich), ponieważ wśród kart wydawanych w tych krajach od początku dominują karty kredytowe. Karta płatnicza jest jednak pojęciem szerszym niż karta kredytowa. Rodzaj karty płatniczej zależy od charakteru umowy i rodzaju rozliczeń pomiędzy klientem a organizacją wystawiającą karty.

Karta debetowa

Karta ta jest wydawana do rachunku bankowego i służy do rozporządzania środkami na koncie. Karta ta obciąża konto posiadacza kwotą transakcji w momencie jej wykonywania. Można nią nie tylko wypłacać pieniądze z bankomatu, ale i płacić w sklepach i doładowywać konto telefonu. Nie można nią jednak płacić za zakupy w Internecie czy też kupować biletów lotniczych. Najczęściej kartą tego typu można posługiwać się do wysokości aktualnego stanu rachunku ewentualnie powiększonego o dostępny limit zadłużenia (debet lub kredyt).
Karta debetowa jest określana mianem „płaskiej” bowiem informacje na niej nie są wytłoczone, tylko wydrukowane.

Kata kredytowa

Karta ta nie jest najczęściej związana z kontem osobistym, a jedynym warunkiem jej uzyskania jest posiadanie wymaganej przez bank zdolności kredytowej. Na podstawie analizy sytuacji finansowej klienta, bank bowiem ustala tzw. limit kredytowy, czyli maksymalną kwotę zadłużenia, do wysokości której można dokonywać transakcji kartą. W dniu rozliczenia dług (lub jego określona przez bank część) muszą zostać spłacone, w przeciwnym przypadku bank zacznie naliczać odsetki.
Za pomocą karty kredytowej można dokonywać zakupów, pobierać pieniądze z bankomatu czy dokonywać transakcji na przykład w Internecie.

Karta obciążeniowa (ang. Charge Card)

Karta ta wydawana jest do rachunku bankowego dla tych klientów, którzy już od pewnego (ustalonego przez bank) czasu mają takowy w banku założony. Dla każdego posiadacza karty ustalany jest tzw. miesięczny limit wydatków, do wysokości którego może on dokonywać transakcji. Raz w miesiącu bank przedstawia klientowi rozliczenie i oczekuje całkowitego uregulowania zobowiązań w przeciągu określonego czasu. Takie rozwiązanie jest korzystne o tyle, że pomaga zapanować nad zadłużeniem, w odróżnieniu od karty kredytowej.

Karta wirtualna

Karta wirtualna, w przeciwieństwie do innych kart płatniczych, nie musi mieć postaci karty plastikowej. Bardzo często klient otrzymuje tylko kopertę z papierowym wydrukiem zawierającym dane karty: jej numer, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza.
Karta taka może być wykorzystywana do transakcji, których nie jest konieczna fizyczna obecność, tj. transakcji e-commerce oraz zamówień składanych drogą pocztową i telefoniczną. Można zatem płacić nią w sklepach internetowych oraz finalizować zamówienia złożone za pośrednictwem telefonu. Aby skorzystać z takiej karty należy załadować ją kwotą z konta. Po zakupach karta zostaje „opróżniona”, dzięki czemu nikt nie będzie mógł z niej skorzystać. Płatność taką kartą uznawana jest za bardzo bezpieczną, bowiem każda transakcja podlega autoryzacji. W celu dokonania płatności należy podać numer karty, datę ważności, a także dane posiadacza. Pierwszym bankiem, który zaoferował kartę wirtualną w Polsce był Invest-Bank S.A.

Karta przedpłacona

Karta ta nazywana jest także kartą pre-paid bądź „elektroniczną portmonetką”. Sprawdza się ona przy wszelkiego rodzaju płatnościach, także przez Internet. Zapewnia wygodną obsługę wydatków służbowych i administracyjnych firmy, a nawet wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń finansowych dla pracowników. Karta przedpłacona posiada swój własny rachunek i nie jest powiązana z rachunkiem bankowym. Można kupić ją w banku, zasilana jest określoną kwotą, przekazaną do dyspozycji użytkownika karty. W każdej chwili można dokonać kolejnego zasilenia. Bank wydaje taką kartę w wersji z nazwiskiem lub bez, co czyni ją także znakomitym prezentem dla bliskich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *