Idealne CV

Starannie przygotowane dokumenty aplikacyjne są szansa na znalezienie wymarzonej pracy, niestety zbyt często podchodzimy niefrasobliwie do ich sporządzania. Tymczasem CV stanowi osobistą wizytówkę i jest pierwszym kontaktem z pracodawcą

Rozmowa kwalifikacyjna, na która jesteśmy zaproszeni stanowi potwierdzenie obrazu, który powstał na podstawie złożonego CV. Problem w tym, że brak dostatecznej uwagi przy opracowywaniu tego dokumentu skutkuje … brakiem takich rozmów.

Curriculum Vitae

CV, czyli życiorys, to dokument eksponujący kandydata w takim ujęciu, w jakim życzy go sobie widzieć pracodawca. Jego celem jest przekonanie osoby prowadzącej rekrutację w imieniu pracodawcy, czy niekiedy samego właściciela firmy, że jest się osobą najlepiej nadającą się na dane stanowisko. Dobrze napisany życiorys powinien spełniać następujące zadania1

  • podkreślać wartość kandydata dla potencjalnego pracodawcy;
  • ma być bodźcem do ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej;
  • powinien stanowić dla tej rozmowy bazę danych i wsparcie dla osoby rekrutującej.

CV powinien być napisany na komputerze i zajmować nie więcej niż dwie strony. Podstawową cechą wizualną CV powinna być jego przejrzystość i klarowność. Pomocne w tym mogą gotowe szablony z możliwością ich edytowania, zamieszczane w programie Word.

Poszczególne CV mogą różnić się od siebie nieznacznie, przeważnie jednak zawierają takie informacje o kandydacie jak: dane personalne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i osiągnięcia oraz zainteresowania.

Dane personalne

Wymieniamy tu: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania), numer telefonu, e-mail oraz stan cywilny. Dane te powinny znajdować się w górnej części CV na środku bądź po jego lewej stronie.

Wykształcenie

Podając wykształcenie, ukończone szkoły i uczelnie należy wymieniać w odwróconym porządku chronologicznym. Świadectwo ukończenia szkoły średniej powinny być umieszczone wyłącznie wówczas, kiedy jest to najwyższy stopień edukacji jaki posiadamy.

Doświadczenie zawodowe

W tym miejscu należy wymienić w odwróconej kolejności chronologicznej zajmowane do tej pory stanowiska. Podajemy: okres zatrudnienia, pełną nazwę zakładu pracy, stanowisko, zakres obowiązków oraz osiągnięcia.
Dla osoby rekrutującej ta część CV ma bardzo duże znaczenie, stanowi bowiem czytelną informację na temat przebiegu kariery zawodowej. Można w tym miejscu wspomnieć o pracy dorywczej, choć takie informacje oraz fakt odbycia praktyk umieszcza się zazwyczaj pod osobnym tytułem: Praktyki zawodowe bądź też Pozostałe doświadczenia.

Warto także wymienić tutaj wszelkie formy aktywności zawodowej na przykład działalność charytatywną czy pomoc w organizacji imprez sportowych, a także udział w programach zagranicznych typu Work&Travel itp. Na pozytywny wizerunek kandydata dobrze wpływa także informacja o działalności w stowarzyszeniach czy organizacjach studenckich.

Dodatkowe umiejętności

To miejsce na wykazanie się znajomością języków obcych, umiejętnością obsługi komputera czy też posiadaniem prawa jazdy.
Podając informację dotyczące języków obcych należy uwzględnić:

  • Język obcy – stopień znajomości w mowie i piśmie, kursy językowe, egzaminy językowe, pobyt za granicą

Prezentując znajomość obsługi komputera należy podać nazwę programu i ewentualnie stopień jego znajomości, zaś jeśli chodzi o prawo jazdy –posiadaną kategorię oraz od kiedy je posiadamy.

Zainteresowania

Podanie zainteresowań osoby ubiegającej się o dane stanowisko nie ma kluczowego znaczenia przy staraniu się o posadę, pomaga jednak przybliżyć kandydata pracodawcy. Warto zadba o to, by zamieszczone tu informacje nie ograniczały się wyłącznie do wymienienia: film, muzyka itp. Jeśli pasjonujemy się literaturą można podać pisarza, epokę lub styl, jeśli zajmujemy się garncarstwem warto wspomnieć o pobycie w jakich ośrodkach pracy twórczej czy kiermaszach, na których wystawialiśmy nasze wyroby.

Te wszystkie elementy, właściwie zredagowane i czytelne, pozwolą rekruterowi w pełni docenić nasze doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, ale i ciekawą osobowość.

1 S.Sądowska „Poradnik. Jak pisać CV i list motywacyjny”, Skarbnica Wiedzy, Warszawa 2005r., s.21

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *