Nowe możliwości pracy – telepraca

Rozwój nowoczesnych technologii otwiera nowe możliwości przed osobami, które z określonych powodów nie mogą podjąć „tradycyjnej” pracy w siedzibie pracodawcy.O jakich szansach mowa? O telepracy.

Telepraca znosi ograniczenia wiekowe, a także te związane z czasem dojazdu czy sprawnością. Jest elastyczną formą organizacji pracy, która przynosi korzyści zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Zatrudnienie telepraco wnika jest znacznie tańsze niż przy tradycyjnych formach stosunku pracy, a sam pracownik zyskuje więcej swobody (co nie znaczy, że może pracować gorzej czy mniej efektywnie).

Forma ta daje szanse na zawodową aktywność niepełnosprawnym, osobom wychowującym dzieci, studentom oraz wszystkim tym, którzy nie lubią bezustannej kontroli szefa. Pracę zdalną można wykonywać w każdym miejscu i o każdej porze, a wśród branż najczęściej zatrudniających telepracowników można wymienić: konsulting, usługi księgowe, przetwarzanie danych. Pracę zdalną często wykonują też przedstawiciele wolnych zawodów: architekci, tłumacze, graficy, korektorzy.

Prawa i obowiązki stron

Prawa i obowiązku obu stron biorących udział w takiej formie zatrudnienia określone są zapisami Kodeksu Pracy, zgodnie z którym za telepracę uważa się pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług droga elektroniczną. Taki pracownik zatem wykonuje pracę w domu, a wyniki przesyła do zakładu pracy za pośrednictwem Internetu. Często bywa tak, że telepraca polega na dostępności telepracownika w określonych godzinach przed domowym komputerem, a wówczas jego praca nie różni się zbytnio od tej tradycyjnej, tyle tylko, że nie ma konieczności udawania się do biura.

Przepisy nie precyzują w jakim wymiarze czasu należy zatrudnić telepracownika, jednak praktyka potwierdza, że najlepszy jest zadaniowy system pracy, kiedy to pracodawca nie musi ewidencjonować czasu pracy. Oznacza to tak naprawdę zadanie do wykonania, które trzeba terminowo zrealizować. Jednak nawet jeśli telepracownik jest zatrudniony w systemie zadaniowym nie może pracować dłużej niż osiem godzin dziennie i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Zatrudniając telepracownika pracodawca odpowiada za dostarczenie i ubezpieczenie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją oraz zapewnić pomoc techniczną i szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Broń przeciw bezrobociu?

Telepraca to znak nowych czasów i owoc technologicznego postępu, znacznie przy tym obniżający koszty pracy. Taka forma zatrudnienia przyczynia się także do zwiększenia komfortu psychicznego pracownika i jest znakomitym sposobem na aktywizację zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *