Zaufany profil ePUAP

Osoby, które już dawno zastanawiały się nad tym, dlaczego w dobie postępu technologicznego wciąż musimy wystawać w kolejkach w urzędach, bądź zwalniać się z pracy, żeby załatwić jakąś sprawę, mogą spać spokojnie. Od 9 czerwca do akcji wkroczył bowiem bezpłatny zaufany profil na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej< (ePUAP), który pozwoli na załatwienie wielu spraw za pośrednictwem Internetu bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Zaufany profil ma ułatwiać obywatelom kontakt z instytucjami administracji publicznej przy załatwianiu rozmaitych spraw drogą elektroniczną. Warunkiem korzystania z profilu zaufanego jest założenie konta na ePUAP. Należy zatem odwiedzić stronę internetową, na której MSWiA udostępnia poszczególne usługi oraz instrukcje. Utworzenie konta wiąże się z wypełnieniem elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni udać się do jednego z punktów potwierdzających profile zaufane. Potwierdzenie takiego wniosku będzie dokonywane na podstawie przedłożonego przez osobę wnioskującą o zaufany profil dowodu osobistego, bądź paszportu.

Profil posiada trzyletni okres ważności, a potwierdzić go można w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, a w przyszłości w wybranych urzędach samorządowych.
Posiadanie takiego profilu na ePUAP daje właścicielowi szereg możliwości. Przede wszystkim w ZUS za jego pomocą można złożyć: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przez płatnika składek; wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, zgłosić reklamacje do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Wśród spraw, które załatwimy w pozostałych urzędach można wymienić między innymi: otrzymanie dowodu osobistego, sprawy związane z udziałem w wyborach, uzyskiwanie prawa jazdy, płacenie mandatów czy sprawy związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaufany profil ma zastąpić godziny spędzone na załatwianiu spraw urzędowych za pomocą kilku kliknięć myszką. Czy się sprawdzi? Czas pokaże…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *