Co zyskasz dzięki IKE?

Ze strachem patrzysz przyszłość? Nie stać Cię na odkładanie wysokich kwot na przyszłą emeryturę? Sięgnij po IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest rodzajem planu emerytalnego w III filarze i sposobem oszczędzania pieniędzy na dodatkową emeryturę. Obecny system emerytalny jest bowiem skonstruowany w taki sposób, że po przejściu na emeryturę możemy liczyć na około dwudziestu do trzydziestu procent naszego ostatniego wynagrodzenia. Ponadto musimy przygotować się na to, że kobiety otrzymywać będą niższe emerytury niż mężczyźni, nawet wówczas, kiedy ich zarobki i liczba lat pracy będą takie same. Dlatego też, jedyną szansą na zniwelowanie tej różnicy pomiędzy obecnymi zarobkami a przyszłymi dochodami jest systematyczne gromadzenie kapitału, pozwalającego na wydatki, których emerytura niestety nie będzie w stanie pokryć. Jednym z rozwiązań jest właśnie IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego: z funduszem inwestycyjnym, z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, z zakładem ubezpieczeń albo z bankiem. Istotny jest fakt, że ten sposób oszczędzania nie wymaga wielkiego wkładu finansowego, czy wpłaty stałej, zadeklarowanej kwoty. Harmonogram wpłat zależy wyłącznie od indywidualnych możliwości finansowych, a kolejnych wpłat można dokonywać już od 100zł.
Należy jednak pamiętać, aby wpłat na indywidualne konto emerytalne dokonywać co najmniej w dowolnych pięciu latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.
Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Z racji tego, że i młodociani coraz częściej próbują sił w pracy to mają oni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Korzyścią związaną z IKE jest brak podatku od zysków kapitałowych po wypłacie oszczędności na emeryturze, tzw. podatku Belki. W przypadku innego rozwiązania nasze oszczędności byłyby pomniejszane o 19% podatku od zysków kapitałowych. Oszczędzając na IKE mamy także dostęp do środków przed przejściem na emeryturę, jednak w takim przypadku będziemy zmuszeni zapłacić podatek. Trzeba również pamiętać, aby dokonywać wpłat na indywidualne konto emerytalne co najmniej w dowolnych pięciu latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *