Kolejna transza krótkoterminowych obligacji PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski wyemitował krótkoterminowe trzymiesięczne obligacje dyskontowe na kwotę 700 mln PLN. Emisja została przeprowadzona w ramach otwartego w czerwcu br. programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Oferta miała charakter niepubliczny. Środki z emisji posłużą dywersyfikacji bazy lokat negocjowanych uzyskiwanych od klientów korporacyjnych. Pozwolą także na wzrost udziału Banku w środkach pozyskiwanych od instytucjonalnych klientów finansowych oraz na wzmocnienie pozycji Banku na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. W pierwszej transzy, w sierpniu tego roku PKO Bank Polski wyemitował krótkoterminowe trzymiesięczne obligacje dyskontowe na kwotę 1,25 mld PLN.

– Pomimo dużej zmienności i niepewności na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach, Bankowi udało się z powodzeniem wyemitować obligacje krótkoterminowe o istotnej wartości 700 mln PLN. Jest to kolejne potwierdzenie, iż inwestorzy finansowi pozytywnie oceniają PKO Bank Polski i są zainteresowani inwestowaniem w papiery emitowane przez Bank – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Program emisji obligacji własnych na rynek krajowy stanowi naturalne uzupełnienie różnych źródeł finansowania działalności Banku, takich jak: depozyty klientów, operacje na rynku międzybankowym, certyfikaty depozytowe na rynku krajowym czy emisje obligacji na rynkach międzynarodowych. Kwota emisji w ramach programu może wynieść 5 mld PLN lub równowartość w innych walutach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *