Nie ma jak na swoim

XXI w. nazywany jest „epoką śmierci etatów”, a w obliczu rosnącego bezrobocia, optymalizacji procesów produkcyjnych i reorganizacji firm przestało funkcjonować pojęcie „pewna praca”. Z drugiej jednak strony rozwój nowych technologii, wiążący się z zapotrzebowaniem na specjalistów, rozrastający się rynek usług – to wszystko sprawia, że działalność gospodarcza staje się przyszłościową formą uzyskiwania dochodów, a także źródłem satysfakcji i samorealizacji.

O tym, że prowadzenie działalność gospodarczej może być sposobem na niezależność i fascynujące życie, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak, zanim rzucimy się w wir przedsiębiorczości i poczujemy się prawdziwym szefem musimy głęboko zastanowić się nad rodzajem planowanej działalności.

KROK I – Określenie dziedziny działalności

Przede wszystkim zastanów się co lubisz i umiesz robić, bowiem praktyka pokazuje, że najlepiej realizować się w tym, w czym mamy już doświadczenie. Profil działalności może mieć związek z kierunkiem odbytych studiów, szkoleniami, tym co robiłeś wcześniej (np. pracując dorywczo) lub po prostu z twoim hobby. Musisz jednak zastanowić się, czy twoja wiedza jest wystarczająca, by działać na własną rękę. A może warto odbyć dodatkowe szkolenie, kurs, sięgnąć po fachową literaturę czy zatrudnić się w branży chociaż tymczasowo?
Warto też określić swoje słabe mocne strony by wiedzieć, na jakie walory swojego charakteru możesz liczyć, a nad jakimi popracować (np. lenistwo, brak samodyscypliny). Konieczne jest tez rozeznanie się na rynku, sprawdzenie kim są potencjalni konkurenci i czy w ogóle istnieją. Czy i jakie będzie zapotrzebowanie na oferowane przez ciebie towary, usługi? Na tej podstawie zrób biznesplan, oszacuj stałe wydatki, jakie poniesiesz prowadząc firmę. To ich suma plus hipotetyczny zysk pozwolą ci określić minimalne wpływy, przy których twoja firma ma szansę utrzymać się na rynku. Jeśli bilans wyjdzie dodatni – przejdź do dalszego działania. Jeśli dojdziesz do wniosku, że planowany interes nie ma szans powodzenia, zastanów się ponownie co mogłoby być przedmiotem twojej działalności.

KROK II – Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Udaj się do urzędu gminy (lub miasta) w celu złożenia wniosku o wpisanie przyszłej działalności do ewidencji. Składając taki wniosek warto zastanowić się nad wpisaniem większej liczby rodzajów działalności, bowiem dodanie kolejnych czy zmiana wiąże się z koniecznością wypełniania nowych druków i dodatkowymi opłatami

KROK III – REGON

Każda firma musi posiadać numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych, czyli REGON. Numer ten umieszcza się na drukach firmowych, na pieczątce, na drukach opłacenia składek pobieranych przez ZUS, zażąda go również bank, w którym otwierać będziemy firmowy rachunek.
Nadanie numeru REGON jest bezpłatne, otrzymasz go w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

KROK IV – Pieczątka firmowa

Do wyrobienia pieczątki potrzebny będzie:

  • Numer REGON;
  • Numer NIP

KROK V – Pora na konto

Decydując się na wybór banku w którym założymy konto musimy wziąć pod uwagę wysokość oprocentowania, opłaty za prowadzenie rachunku i wszystkie inne koszty w tym przelewy.
W banku będzie potrzebny:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • REGON i NIP

O numerze konta należy powiadomić właściwy terytorialnie urząd skarbowy.

KROK VI – Czas na fiskusa

Wizyta w Urzędzie Skarbowym jest niezbędna do wyboru sposobu opodatkowania. Możesz zdecydować się na kartę podatkową (nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej), ryczałt (nie masz możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne) oraz księgę przychodów i rozchodów (wybierasz sposób opodatkowania – według poszczególnych stawek. lub według stawki liniowej).
Ponadto w urzędzie wyrobisz (jeśli jeszcze go nie miałeś) NIP czyli numer identyfikacji podatkowej, ewentualnie złożysz druk aktualizujący.

KROK VII – ZUS

Do ZUS zgłoś się do 7 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, by wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i deklarację ZUS DRA.
Pamiętaj, by zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • kopię decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP-u
  • numer REGON,
  • numer rachunku bankowego firmy

Wysokość składki zależy od deklarowanej kwoty dochodu. Nie może być ona niższa, niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jednak, jeśli jest to twoja pierwsza firma lub przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności – masz prawo do niższej składki ubezpieczenia.
Od 31.03.2009r. w życie weszły zmiany w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. „jednego okienka”. W przypadku osób fizycznych, które chcą rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej – wystarczy udać się do organu ewidencyjnego i wypełnić tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG – 1. W wyniku tego zostanie wydany wpis do ewidencji, aktualizacja lub nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek.
Niezależnie od wypełnienia wniosku przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej lub papierowej.

KROK VIII – Do dzieła

Jeśli dokładnie przeanalizowałeś swoje słabe i mocne strony, szanse stojące przed własnym biznesem i możliwe, potencjalne zagrożenia, a dodatkowo czujesz się na siłach założyć firmę – działaj. Nigdy nie będzie ku temu bardziej odpowiedniego czasu niż teraz, nigdy nie będziesz też lepiej przygotowany. Prowadzenie własnej działalności wymaga pewnej dozy elastyczności i kontrolowanego ryzyka i nikt nie obiecuje, że będzie łatwo. Ale za to satysfakcja jest … gwarantowana!

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *