Raz, dwa, trzy, ubezpiecz się Ty

Po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znacznie łatwiej jest przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, na tzw. zasadzie kontynuacji. Z takiego rozwiązania w zakresie odkładania na emeryturę można podjąć w każdym momencie, a z rozwiązania skorzystają ci, którzy nie mają żadnego obowiązkowego tytułu ubezpieczenia, np. umowy o prace, zlecenia. Co jednak w takim przypadku z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi sposób na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Na dzień dzisiejszy z tej formy ubezpieczenia korzystają najczęściej twórcy i artyści nieobjęci ubezpieczeniem społecznym, rentierzy (czyli osoby utrzymujący się ze zgromadzonych oszczędności), a także osoby osiągające dochód z najmu bądź też umów o dzieło (zawieranych poza prowadzoną działalnością pozarolniczą).

Tym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym nie może jednak zostać objęta osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) jest bowiem możliwe tylko z osobą, która nie ma żadnego tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie, analogicznie jak w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawarcie takiego ubezpieczenia jest możliwe, jeśli osoba chcąca się ubezpieczyć zamieszkuje w Polsce.

Umowa z NFZ

Osoba, która chce zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego składa w wybranym oddziale wojewódzkim NFZ wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem i podpisuje z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa z mocy prawa z chwilą objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby ubezpieczającej się dotychczas dobrowolnie (np. w przypadku podjęcia pracy). W takim przypadku należy jednak zgłosić do oddziału wojewódzkiego, z którym zawarta była umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, fakt uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

One comment

  1. Inwestycja w swoją przyszłość – to głównie zdrowie, jednak zniechęca mnie jedna rzecz. W ostatnim roku odebrałem jakieś 15 telefonów z propozycją ubezpieczenia. Prawdopodobnie gdybym je wszystkie wykupił, za złamanie nogi mógłbym zostać milionerem (gdyby się sumowały). Poza tym jeden silny argument kobiety, która zazwyczaj sprzedaje o tym jakoby w każdej chwili czyhało na mnie niebezpieczeństwo, wcale mnie nie przekonuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *