Finansowanie przedsiębiorstw

Każde przedsiębiorstwo dla prowadzenia i rozszerzania swojej działalności wymaga zgromadzenia dwóch zasobów, a mianowicie środków finansowych (kapitałowych) pochodzących z różnych źródeł oraz aktywów, tak materialnych jaki i niematerialnych, finansowanych właśnie przy pomocy tych środków. Konieczne jest zatem określenie i pozyskanie niezbędnego kapitału. Powstaje jedynie pytanie jak go zdobyć?

Przedsiębiorstwo jest częścią systemu gospodarczego, społecznego i politycznego w ramach którego funkcjonuje. W praktyce gospodarczej powstało wiele form, rodzajów i typów przedsiębiorstw jak choćby małe i średnie przedsiębiorstwa. Odgrywają one istotną rolę w gospodarce krajowej, zarówno ze względu na szczegółowe cechy tej grupy podmiotów oraz z uwagi na ich ekonomiczny potencjał. Istotna cechą małych i średnich przedsiębiorstw, która odróżnia je od większych podmiotów, jest ich elastyczność względem zmian zachodzących w otoczeniu. Firmy z sektora MŚP potrafią szybko reagować na potrzeby i oczekiwania klientów, są też w stanie angażować zasoby finansowe w opłacalne branże gospodarki. W przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, MŚP szukają swojej szansy w niszach rynkowych, gdzie mogą swobodnie działać bez obawy przed konkurencją ze strony większych jednostek gospodarczych.

Prawidłowa struktura środków finansowych, właściwy poziom płynności finansowej oraz dostęp do źródeł finansowania stanowią główny problem każdego przedsiębiorstwa, a szczególnie firm z sektora MŚP, które zmuszone są konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, dysponującymi znacznie większymi możliwościami i zasobami finansowymi.

Źródła finansowania

Źródła finansowania działalności można ująć w różne grupy, zazwyczaj wyróżnia się finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Finansowanie wewnętrzne jest związane z pozyskiwaniem środków finansowych w wyniku ruchu okrężnego tj. przedsiębiorstwo realizując wpływy ze sprzedaży z reguły odzyskuje nie tylko kapitał zaangażowany wcześniej w proces produkcyjny, ale osiąga także zysk. Oznacza to, że źródłem tego finansowania jest zysk, ale tylko w części nie przejmowanej przez budżet oraz właścicieli (tzw. zysk zatrzymany). W ramach finansowania wewnętrznego podmioty gospodarcze mają możliwość finansowania swojej działalności z dwóch źródeł, tj.:

  • ze źródeł własnych;
  • ze źródeł obcych

Natomiast w przypadku finansowania zewnętrznego kapitał pieniężny i rzeczowy jest pozyskiwany przez przedsiębiorstwo od różnych podmiotów[1].

Finansowanie ze środków własnych ma dla podmiotów sektora MSP duże znaczenie zarówno w fazie koncepcji jak i rozpoczynania działalności gospodarczej oraz w fazie jej rozwoju.

Kapitały obce mają charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa, a ich cechą charakterystyczną jest czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym terminie, jak i odpłatność za możliwość wykorzystania tych kapitałów.

Najpopularniejsze źródła finansowania

Funkcjonowanie i rozwój MŚP bez pozyskiwania kapitałów zewnętrznych jest praktycznie niemożliwe. Jedną z najpowszechniejszych form pozyskiwania środków na rozwój firm z tego sektora są kredyty, a rynek kredytów bankowych jest dla przedsiębiorstw niezwykle istotnym, chociażby ze względu na małą ilość dostępnych rozwiązań alternatywnych dotyczących finansowania działalności. Nie ma się co dziwić, że także banki dostrzegły potencjał tkwiący w małych i średnich przedsiębiorstwach czego wynikiem jest rozszerzanie oferty kredytowej dla tych podmiotów.

W przypadku kapitałów z obcych źródeł małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z kredytów handlowych, faktoringu, a także – szczególnie w ostatnich latach – pożyczek z sektora pozabankowego (np. Funduszu MIKRO), czy dynamicznie rozwijającego się franchisingu. W dalszym ciągu jednak przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze MŚP w dużej mierze korzystają z własnych oszczędności i pomocy rodziny.


[1]S.Antkiewicz: Akcjei obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002r., s.13

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *