Bój się kontroli

W I półroczu 2011 roku według danych ZUS, Zakład wstrzymał lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko 75,5 mln zł. Jest to wynik prowadzonej kontroli zwolnień lekarskich.

Po co kontrola?

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem (na przykład remontując mieszkanie).

Istotne jest to, że pracownik, który w czasie choroby wykonuje pracę zarobkową, bądź wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, traci prawo do zasiłku chorobowego. W takim przypadku zasiłek nie przysługuje za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w czasie którego zostanie stwierdzona przynajmniej jedna z ww. okoliczności. Mimo pozbawienia świadczenia, okres niezdolności do pracy, za który pozbawia się prawa do zasiłku z powodu niezgodnego z prawem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy, wlicza się do okresu zasiłkowego czyli do okresu, przez który pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Tym samym okres wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy jest krótszy o okres, za który pozbawiono prawa do świadczeń.

Obowiązek przeprowadzania przez płatnika składek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki, wynika z przepisu art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r. nr 77,poz. 512 ze zm.). Dotyczy on płatnika składek – pracodawcy, który do ubezpieczenia chorobowego zgłasza powyżej 20 ubezpieczonych.

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy pracowników zatrudnionych u pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego poniżej 20 ubezpieczonych przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie upoważnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *