Walczymy z SPAMEM

Czy was tez denerwują setki wiadomości z reklamami w skrzynce mailowej. Ostatnio coraz częściej dostaję maile pod tytułem „czy wyrażasz zgodę na przesłanie oferty”. Nadawcy takich wiadomości myślą że wysyłając spam w formie zapytania omijają prawo. Jest to nieprawdą o czym zaraz napiszę.

Jeżeli mail zawiera ofertę firmy wysyłającej go, to już jest to informacja handlowa na którą należy wyrazić zgodę.

Według urzędowej interpretacji dokonanej przez UOKiK, spam to informacja przesłana drogą elektroniczną (nie tylko informacja handlowa), która spełnia łącznie następujące warunki: jej treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ potencjalnie może być skierowana do wielu innych osób. Odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymanie wiadomości, przy czym zgoda taka musi być wyraźna, możliwa do weryfikacji, zamierzona i zawsze odwoływalna, z okoliczności wynika, że wysyłający odniesie większe korzyści z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści, jakie odniesie odbiorca w związku z jej odbiorem.

Ponadto UOKiK, wskazuje, że przesyłanie, pod pozorem pytania o zgodę na przekazywanie informacji handlowych, wiadomości, które de facto już zawierają takie informacje, jest działaniem sprzecznym z ustawą.

Czyli zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną rozsyłanie takich wiadomości jest zabronione i podlega z art 24 punkt 1 karze grzywny.

Może trosze na wyrost ale spodziewam się iż zarzucą mi Państwo, że skoro czyjś adres jest publicznie dostępny można uznać że jego właściciel wyraża zgodę na takie wiadomości. Więc chciałbym jeszcze przytoczyć art 4 w/w ustawy mówiący „Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.”

Tak więc jeżeli ktoś uporczywie będzie zapychał naszą skrzynkę SPAMEM to zgodnie z art. 24 punkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną możemy wnieść do sądu wniosek o jego ukaranie.

Należy również pamiętać iż w sytuacji kiedy adres poczty elektronicznej identyfikuje osobę fizyczną, dotyczy to wszystkich adresów w formie imie_nazwisko@poczta.pl, to przesyłanie spamu jest kategorycznie zabronione. Taki adres bezsprzecznie należy do kategorii danych osobowych i podlega ochronie również na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawy prawne:

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 8.06.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) – Dz.U. UE L 178 z dn. 17.7.2000 r., str. 1-16.; Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12.07.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) – Dz.U. UE L 201 z dn. 31.7.2002 r., str. 37-47.; Ustawa z dn.18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.; Ustawa z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ściśle określają możliwości używania adresów e-mail oraz wysyłania wiadomości handlowych.

2 comments

  1. Dzięki za wpis, usystematyzowałem wiedzę na ten temat a jestem na etapie dzwonienia do firm, które nagminnie wysyłają spam, nie tylko na e-mail ale i na faks. W 100% przypadków chętnie usuwają taki adres/numer ze swojej bazy danych. Przetestowane na kilkunastu przypadkach.

  2. Proponuję przedstawić na forum ścieżkę działania wraz z linkami jak najprościej zgłosić wykroczenie o ukaranie.
    Niedawno założyłem działalność w CEIDG i wpisałem tam swój adres e-mail, który jest nagminnie wykorzystywany przez inne firmy do wysyłania reklam, ofert, które mnie kompletnie nie interesują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *