Czym jest coaching

Podobno pierwszym, najważniejszym krokiem do rozwiązania problemu, jest zadanie sobie pytania. Jeśli zrobi się to w odpowiedni sposób, to odpowiedź przyjdzie sama. Jakiś czas temu zadałem sobie pytanie „Kim chcę w życiu być?”, po zrobieniu listy zainteresowań, odpowiedź nasunęła się sama – Coachem. Zaraz po tym pojawiło się kolejne pytanie „Czym właściwie jest coaching?”.

Popularność słowa „Coaching” z każdym rokiem zwiększa się w postępie geometrycznym. Świadczy o tym wciąż zwiększająca się ilość wydawnictw poświęconych temu tematowi, czy mnogość ofert szkolenia w zakresie. Na uwagę zasługuje również fakt otwierania przez uczelnie państwowe, studiów podyplomowych z coachingu.

Niestety, stale rosnąca popularność przyczyniła się do zamieszania w sferze samej nazwy.

Mianowicie „Coaching”, jest często mylony z innymi pokrewnymi technikami takimi jak:

Mentoring, trenerstwo, consulting i doradztwo. Na pierwszy rzut oka różnica może być niedostrzegalna, tymczasem jest ona zasadnicza.

Wyżej wymienione metody zakładają stosunek nadrzędności (Mentora, trenera) nad klientem. Autorytety występują tutaj w roli specjalisty danej dziedziny. Narzucają klientowi pewne zasady, sposób myślenia czy zachowania. Istotnym jest fakt, że w tych systemach odpowiedzialnością za nieudany proces obarczany jest nauczyciel.1

W coachingu mamy do czynienia z równorzędnością na linii Coach – Klient. Transformacji uległ również sposób współpracy. Odgórna nauka zastąpiona została przez dialog, w którym Coach poprzez zadawanie odpowiednich pytań zmusza niejako klienta do odnalezienia odpowiedzi we własnych zasobach. Jeśli jest to niemożliwe, to wskazuje jedną z możliwych ścieżek do ich pozyskania. W momencie, kiedy dialog jest niewystarczającym narzędziem Coach obserwuje działanie klienta w pewnych sytuacjachi poprzez komunikat zwrotny przedstawia postępy, a także nad czym można by jeszcze popracować.2

Coach, w procesie coachingu, jawi się jako przyjaciel klienta. Ważna jest atmosfera wiary i zaufania każdej ze stron. Klient musi mieć świadomość, że może się zwierzyć i nie będzie to użyte przeciwko niemu, ale z pożytkiem dla niego. W wielu przypadkach jest tak, że Coach uczestniczy w życiu rodzinnym (life coaching), czy w życiu zawodowym (bussiness coaching) klienta. Ma to na celu przekazanie informacji zwrotnych ukazujących postęp lub

jego brak w interesujących sferach.3

Przedefiniowaniu został sam cel. Celem nie jest osiągnięcie mierzalnego sukcesu, ale wyposażenie lub rozwinięcie zasobów klienta, które pozwolą mu osiągnięcie pożądanych rezultatów. Dlatego też, Coach nie musi być specjalistą/autorytetem w danej dziedzinie (Np. prowadzenie określonego biznesu, funkcjonowania rodziny, czy zasad szkoleniowych sportowca). Powinien natomiast mieć wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne

i dysponować wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, motywacji, mowy ciała i NLP.4

Przesunięty został również ciężar inicjatywy i odpowiedzialności. Tutaj jest to w pełnej gestii klienta. To klient szuka Coacha, to klient musi odpowiedzieć sobie na istotne pytania, to klient musi dołożyć wszelkich starań do zmiany niektórych wzorców myślowych. Coach zadaje pytania, słucha i nadaje komunikaty zwrotne.5

Zdaję sobie sprawę, że ten tekst może nie w pełni odpowiadać na pytanie „Czym jest Coaching?”. Wynika to z trudnością jednoznacznego zdefiniowania coachingu, spowodowaną między innymi różnicami kulturowymi, ale też podejściem do tematu przez samych Coachów. Skupiłem się zatem na przedstawieniu głównych założeń i różnic pomiędzy innymi technikami.

Jeśli jednak ktoś poszukuję krótkiej i zwięzłej definicji Coachingu, to proponuję tę:

Coachingprocesdoskonaleniakwalifikacjipod kierunkiemtreneraprzez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania”6

1 A. Ratajczyk i P. Filipczuk, „Coaching i inne dyscypliny”,http://www.iccpoland.pl/Artykuly/, 26.11.2011

2 P.Wiśniewski, „Czym jest Coaching – czyli istota coachingu”, http://kadry.nf.pl/Artykul/ , 26.11.2011

3 Kazimierz F. Nalepa, „Rodzaje Coachingu”, http://kadry.nf.pl/Artykul/ , 26.11.2011

4 Arkadiusz Podlaski, „Definicja Coachingu”. http://fortius.pl/definicja-coachingu/ , 26.11.2011

5 A. Ratajczyk i P. Filipczuk, „Coaching i inne dyscypliny”,http://www.iccpoland.pl/Artykuly/, 26.11.2011

6 j.w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *