Finansowanie nieruchomości

Zasadniczym bodźcem hamującym rozwój rynku nieruchomości w Polsce jest brak kapitału. Badając doświadczenia państw wysokorozwiniętych trzeba nadmienić, iż rozwój rynku nieruchomości przede wszystkim zależny jest od systemu finansowania. W Polsce system finansowania wciąż nie nadąża za rozwojem rynku nieruchomości będąc jego hamulcem. Finansowanie nieruchomości jest precyzyjnie związane z inwestycjami w nieruchomości. Finansowanie jest generalnie ujmując zbieraniem ewentualnie zdobywaniem kapitału. Bardzo często spotykanym podziałem źródeł finansowania inwestycji, jest podział na kapitały własne (wewnętrzne) oraz kapitały obce (zewnętrzne).
Kapitały własne zdobywa się przez przeznaczanie części zysku na działalność inwestycyjną. Dodatkowym źródłem uzyskania kapitału własnego jest emisja akcji. Kapitały własne mogą być zainwestowane w nieruchomości przez finansowanie indywidualne ewentualnie grupowe. Finansowanie indywidualne polega na używaniu środków własnych, pochodzących w głównej mierze z oszczędności w celu kupna tytułu prawnego do nieruchomości. Natomiast finansowanie grupowe może przyjąć różnoraką postać, pomiędzy innymi funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego, spółki jawnej, towarzystwa ubezpieczeniowego. Zarazem finansowanie kapitałem własnym, jak również kapitałem obcym ma swe wady oraz zalety. Finansowanie kapitałem własnym ułatwia czerpanie korzyści w formie zysków kapitałowych. Kapitały obce, zdobywane w głównej mierze z emisji obligacji, kredytów itp. dają ewentualność podnoszenia rentowności inwestycji. Rozwinięte rynki kapitałowe kierują się przesłanką, iż jeżeli warto sfinansować inwestycje w nieruchomości z kredytów, przeto obcych źródeł finansowania, to tak trzeba robić. Środki własne przeznaczane są wówczas na inwestowanie w inne aktywa, w wypadku których trudniej o finansowanie obce. Jest to bardziej intratne, ponieważ bazuje się na efekcie dźwigni finansowej. Finansowanie obce preferowane jest w głównej mierze w wypadku nieruchomości, które będą przynosiły stabilne oraz wysokie dochody dające możliwość spłaty kapitału z odsetkami. Ważne dla przedsiębiorcy jest to, by koszty obsługi zadłużenia oraz raty kapitałowe były niższe od dochodów generowanych poprzez nieruchomość. Wówczas uznaje się inwestycję za opłacalną, zatem występuje dodatni efekt dźwigni finansowej. W przeciwnym przypadku efekt jest ujemny oraz pojawia się ryzyko utraty płynności poprzez przedsiębiorcę.
Inną zaletą skorzystania z obcych źródeł finansowania są korzyści podatkowe, więc tzw. tarcza podatkowa. Koszt kredytu zmniejsza bowiem podstawę opodatkowania zysku brutto podatkiem dochodowym. Jednak kredytowanie obarczone jest większym ryzykiem w porównaniu do zastosowania kapitałów własnych. Jakiekolwiek zakłócenia w otrzymaniu strumieniu dochodów z nieruchomości mogą powodować brak możliwości spłaty zadłużenia oraz w skrajności niepowodzenie inwestycji.
W Polsce system finansowania nieruchomości skierowany do instytucjonalnych oraz indywidualnych przedsiębiorców oparty jest w największym stopniu na kredytach hipotecznych, kontraktowych oraz budowlanych. Jednak pomimo powszechności zastosowania kredytów w finansowaniu rynku nieruchomości wyodrębnić można również inne źródła zdobywania finansowania, których jest tym więcej im bardziej rozwinięty jest rynek kapitałowy. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych prócz wspomnianych rodzajów kredytów można wyodrębnić jeszcze inne ich rodzaje, które służą finansowaniu nieruchomości, a z nich pomiędzy innymi kredyty rewolwingowe bądź syndykatowe. Różnorodność osiągalnych na rynku kapitałowym sposobów finansowania inwestycji w nieruchomości świadczy o dojrzałości oraz poziomie rozwoju tego rynku.

2 comments

  1. Chciałabym wspomnieć o pośredniku Verso z Wrocławia, gdyż współpracowałam z nim przy sprzedaży mieszkania. Wywiązywał się z zadania w 100%, także mogę polecić jako partnera biznesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *